PRAVIDLA

Hrací systém:

Soutěž je rozdělena na dvě části.

–          základní část: každý s každým – dvoukolově

–          finálová šást: 1. – 8. místo čtvrtfinále – play off

                        9. místo po základní části stojí

       Výsledky ze základní části se nezapočítávají, všechna mužstva začínají od nuly.

–     skupina  5. –  9. místo: – každý s každým  – jednokolově

–     skupina  1 . – 4. místo: – play off  – na dva vítězné

      

Start hráčů:

Je povolen pouze start hráčů starších 18-ti let.

–          Není povolen start hráčů, kteří aktivně hrají vyšší soutěž, než je okresní přebor dospělých a  juniorů, a to ani v případě, že by v této soutěži odehráli v sezóně pouze jeden zápas.

–          Registrovaní hráči z vyšších soutěží můžou hrát pouze v případě, že ve vyšší soutěži hraje v poli, ale v CHL působí jako brankář a opačně.

–          Hráč smí během sezóny provést  jeden přestup do jiného mužstva. Přestupy se smějí provádět pouze do konce základní části soutěže.

–          Brankáři smějí chytat ve více mužstvech.

 

Soupisky:

–     Na soupisku smí každý tým uvést maximálně 30 hráčů (včetně brankářů). Není nutno uvádět hrací

posty, jednotliví registrovaní hráči mohou nastoupit na libovolném místě v herním poli.

–    Brankáři musejí být označeni.

Doplňování soupisek se smí provádět pouze do konce základní části soutěže.

Hráč, který neodehraje alespoň jeden zápas v základní části, nesmí ve finálové části nastoupit.

Za toto zodpovídají v rámci fair play vedoucí jednotlivých mužstev!

 

Hráčská výstroj:

Brankáři – kompletní výstroj dle pravidel ČSLH.

Hráči – povinná výstroj: holení chrániče, loketní chrániče, hokejové rukavice, helma.

 

Pravidla hry:

Hraje se podle platných pravidel ČSLH.

Doba vyloučení: 2 minuty  = 2,5 minuty hrubého času

5 minut     = 7 minut hrubého času

10 minut    = 13 minut hrubého času

 

Hrací doba:

75 minut hrubého času, včetně rozbruslení.

–    Rozbruslení trvá 10 minut, poté rozhodčí zahajuje hru.

–    Hrací doba 2 x 30 min. s přestávkou 5 min.

 

Úprava ledu:

Vodou vždy před zápasem.

 

 

 

Rozhodování zápasu:

Rozhodčí pro CHL tvoří samostatnou skupinu stálých lidí. Rozhodčí řídí průběh zápasu dle platných pravidel ČSLH. Rozhodčí je povinen dbát na správnou výstroj hráčů a má právo nepřipustit nedostatečně vystrojeného hráče ke hře. V průběhu zápasu je zodpovědný za hrací čas, obsluhuje body a trestné minuty. Rozhodčí zapíše po skončení zápasu jeho výsledek do tabulky, která je na nástěnce před restaurací na Z.S.

 

Povinosi mužstev:

–          Hrát fair play, dodržovat daná pravidla a respektovat rozhodnutí  mladého  začínajícího rozhodčího.

–          Před zahájením soutěže podepsat za mužstvo prohlášení o seznámení s pravidly a provozními pokyny střediska ARÉNA.

 

Finanční úhrada zápasu:

–     Provozní  poplatek za jeden zápas činí 1.800,- Kč, včetně DPH,

zahrnuje v sobě 75 min. pobytu na ledové ploše, 15 min. úpravy ledu a využití šaten a sprch.

–          Finanční úhradu provádí mužstvo, které je uvedeno v rozvrhu jako domácí  (napsané na prvním místě).

–     Finanční úhrada se provádí vždy před zápasem ve strojovně ZS.

–     Zápasy je možné předplatit a uhradit fakturou.

–          V případě, že se jeden ze soupeřů nedostaví k plánovanému zápasu v termínu určeném na rozvrhu, hradí provozní úhradu on. Druhé mužstvo má přitom právo využít vyhrazený čas na ledě ve svůj prospěch.

Utkání se v tomto případě automaticky kontumuje ve prospěch mužstva, které se k zápasu dostavilo.

–          Rozhodčímu za odpískaný zápas : 200,- Kč,  je hrazena hrajícími mužstvy, rovným dílem po 100,- Kč.

Úhradu provádějí hrající mužstva přímo rozhodčímu.

Ve vyjímečných případech, kdy zápas rozhodují 2 rozhodčí, se výše odměny 200,- Kč podělí rovným dílem

mezi tyto rozhodčí.

 

Závěrečná ustanovení:

–          Jedná se o amatérskou soutěž, která není organizována žádným svazem a tudíž je obtížné některé věci nařizovat

a kontrolovat.

–          Všechna družstva a jejich členové hrají v soutěži na vlastní riziko – na soutěž se nevztahuje žádné centrální pojištění úrazu. Organizace CEKUS Chotěboř nenese žádnou zodpovědnost.

–          Všechna mužstva se proto zavazují, že budou v rámci fair play dodržovat daná  pravidla.

–          Při závažném nedodržování pravidel je možno svolat zástupce všech mužstev, organizátora CEKUS Chotěboř

a po dohodě provinilé mužstvo potrestat.

1.       finanční pokutou ve výši 1.000,- Kč – ve prospěch závěrečného vyhodnocení

2.       kontumací výsledku ( 0 : 5 )

3.       vyloučením ze soutěže

–          Všechna mužstva jsou povinna sledovat rozvrh a řídit se jím.

–          V řípadě, že bude některé mužstvo potřebovat přeložit zápas na jiný termín, oproti rozpisu,  je povinností vedoucího tohoto mužstva dohodnout s ostatními mužstvy změnu pořadí zápasů v daném rozpisu,

a toto neprodleně oznámit koordinátorovi soutěže – vedoucímu ARÉNY,  p. NINGEROVI,                           na tel.: 733 706 452,  nebo  na  e-mail: arena@cekus.eu

Rozpisy, průběžné výsledky, pořadí a ostatní důležité informace o CHL, budou uveřejňovány na vyhrazené nástěnce v prostorách ARÉNY a publikovány na internetových stránkác http://www.cekus.eu/arena/cekus-hokejova-liga

 

Hodnocení :

–     Ceny při slavnostním vyhlášení obdrží tři nejlepší týmy v konečné tabulce CHL.

–     Vítěznému mužstvu je propůjčen putovní pohár vítěze CHL, na kterém se v každém ročníku doplní štítek vítěze.

–     Ostatní týmy obdrží diplom a upomínkovou cenu.